Aktuálně opatření od 7.12.2020

Výbor spolku Sokol Chodov, z.s., IČO: 15268829 tímto zveřejňuje

 

AKTUALIZACE MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ PRO PROVOZ

 

sportovního areálu spolku na adrese Starochodovská 521/53, 149 00 Praha 4 – Chodov,

 

od 7. prosince 2020 do odvolání platí pro členy spolku i veřejnost následující pravidla:

 

Tělocvičnu i posilovnu mohou využívat:

  1. profesionální sportovci (pronájem tělocvičny): příprava na vnitřním i venkovním sportovišti max. 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců, tedy individuální i kolektivní sport bez stanovení maximálního počtu osob;
  2. amatérští organizovaní sportovci (činnost oddílů Sokol Chodov, z.s.): příprava na vnitřním sportovišti max. 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců maximálně však 10 osob, na venkovních sportovištích na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny bez maximálního omezení počtu osob, tedy individuální i kolektivní sport.
  3. rekreační neorganizovaní sportovci (cvičení pro veřejnost): na vnitřních sportovištích maximálně 10 osob a současně maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, na venkovních sportovištích nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny bez maximálního omezení počtu osob, tedy individuální i kolektivní sport.
  4. uživatelé posilovny: ve vnitřních i venkovních prostorech rozestupy 2 m, uvnitř maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy a skupinové aktivity maximálně v 10 osobách.

Upozorňujeme na obecně platnou povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách SOKOL CHODOV, z.s. a to i v průběhu sportovních aktivit.

 

Režimová opatření pro šatny, toalety a sprchy:

  • v prostoru šaten udržujeme rozestupy 2 m;
  • v prostoru toalet se může v jednom čase vyskytovat nejvýš 1 osoba;
  • v prostoru sprch se mohou v jednom čase vyskytovat nejvýše 2 osoby (tak aby byl zajištěn min. rozestup 2 m), přičemž dobu sprchování je třeba zkrátit na nezbytné minimum.

 

Při všech sportovních aktivitách je třeba dbát zvýšených hygienických opatření, vč. užívání připravených dezinfekčních prostředků a řídit se pokynu správce areálu a obsluhy.

Aktuální vytíženost sportovního areálu a objednávky na jeho využití je nezbytné vždy ověřovat u správce areálu na tel. č.:

272 926 868, nebo 604 852 483.

K zahájení činnosti konkrétního oddílu doporučujeme kontaktovat přímo příslušného cvičitele nebo vedoucího oddílu.

 

O případných změnách omezení provozu Vás v návaznosti na očekávané aktualizace vládních opatření budeme informovat.

V Praze, 4. prosince 2020

Za SOKOL CHODOV, z.s.

JUDr. Petr Krátký, místopředseda

 

pdf zde