Aktuálně! pokračování uzavření

Výbor spolku Sokol Chodov upozorňuje členstvo i zájemce o sportovní aktivity z řad veřejnosti, že venkovní část sportovního areálu spolku (tj. tenisové a volejbalové kurty) na adrese: Starochodovská 521/53, 149 00 Praha 4 – Chodov není provozně uzpůsobena tak, aby splňovala výjimku pro užívání venkovních sportovišť dle usnesení vlády ze dne 6. dubna 2020 č. 395 o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, a proto zůstává celý sportovní areál veřejnosti nadále uzavřen.

O změně situace Vás budeme informovat.

V Praze, 7. dubna 2020

Za SOKOL CHODOV, z.s.
JUDr. Petr Krátký, místopředseda

 

pdf pokračování uzavření