Aktuální informace od 1.11.21

Výbor spolku Sokol Chodov, z.s., IČO: 15268829 tímto zveřejňuje
AKTUÁLNÍ
INFORMACE K PROVOZU

sportovního areálu spolku na adrese Starochodovská 521/53, 149 00 Praha 4 – Chodov.
Na základě aktualizace vládních opatření pro podmínky sportování v areálu spolku Sokol Chodov, z.s. platí od 1. listopadu 2021 pro využití sportovišť následující pravidla
https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty:
Amatérský sport – V současné době můžou venku hromadně sportovat amatérští sportovci v organizovaných svazech v maximálním, ale všichni musí splňovat žádné další podmínky (O-N-T). Očkování – prodělaná Nemoc – Test:
Očkování – Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. Očkování se prokazuje certifikátem. Od 22.6. je uznáváno ukončené očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou občanů ČR nebo EU, kteří mají na území ČR přechodný nebo trvalý pobyt, pokud doloží certifikátem, že od dokončení očkování, které proběhlo ve třetí zemi, uplynulo nejméně 14 dní.
Negativní test – Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že
a) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) absolvoval nejdéle před 24 hodinami RAT test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník.
Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.
Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění – Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem. Jedním ze způsobů prokázání splnění podmínek systému O-N-T je stažení certifikátu do aplikace Tečka. Organizátoři akcí, zaměstnanci provozoven, hoteliéři a další jsou pomocí
aplikace čTečka schopni ověřit platnost certifikátů (skenováním QR kódů), které předkládají zákazníci. Aplikace je schopna rozpoznat pravost QR kódu.
Od 1.11. děti do 12 let věku nejsou povinny prokazovat splnění systému O-N-T nebo se testovat na místě.

Organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje
účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů (to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni).
Pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že už se nemusí dokládat negativní výsledek testu na koronavirus.
Profesionální sporty
Podrobně viz https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/
Více informací najdete u vedoucích oddílů, cvičitelů nebo u správce areálu na tel:
272 926 868, nebo 604 852 483.
O případných změnách omezení provozu Vás budeme dále informovat.
V Praze, 1. listopadu 2021
Za SOKOL CHODOV, z.s.
JUDr. Petr Krátký, místopředseda

 

 

pdf zde