Aktuální informace od 28.11.21

Výbor spolku Sokol Chodov, z.s., IČO: 15268829 tímto zveřejňuje
AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU
sportovního areálu spolku na adrese Starochodovská 521/53, 149 00 Praha 4 – Chodov.

Na základě platných a účinných vládních opatření pro podmínky sportu a jejich výkladu od Pražské tělovýchovné unie uplatňujeme od 29. listopadu 2021 pro využití sportovišť v areálu spolku následující opatření dle:
https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/posilovny-venkovni-posilovny-sportovni-centra-venkovnisportoviste; https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty a jejich výkladu:
http://www.ptupraha.cz/2021/11/aktualni-vladni-opatreni/.
U vstupu do prostor sokolovny předkládá zájemce o sportovní aktivitu, na něhož se nevztahuje některá z dále popsaných výjimek, potvrzení bezinfekčnosti.
Bezinfekčnost se může prokazovat pouze následujícími způsoby:
– nejméně 14 dní ukončené očkování,
– maximálně 180 dní od prodělání nemoci covid,
– ve vyjmenovaných výjimečných případech maximálně 72 hodin starý PCR test.
Výjimka pro uznávání PCR testů se vztahuje pouze na: mládež do dovršení 18 let; osoby, která se nemohou podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci (se záznamem v Informačním systému infekčních nemocí); a osoby po aplikaci první či druhé očkovací dávky se zatím neukončeným očkováním. Tyto osoby mají nárok na pět PCR testů za měsíc hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
Podmínka prokázání bezinfekčnosti se nadále nevztahuje na děti do věku 12 let. Sportovní činnost v případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob, sportovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kluby jsou nadále vždy povinné vést evidenci účastnících se osob a uchovávat ji po dobu 30 dnů. Negativní výsledek PCR vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 má pouze pro sportovní přípravu nebo sportovní utkání platnost 7 dní.
Výjimku pro „sportovní přípravy neměnného kolektivu“ aplikujeme pouze na členy oddílů, kteří jsou členy spolku, a jejichž akcí se neúčastní hosté z řad veřejnosti. Dodržení pravidel výjimky zajišťuje vedoucí oddílu, který vede seznamy cvičících členů vč. telefonních kontaktů, předkládá je na vyžádání zástupci správce nebo provozovatele a zajistí jejich archivaci 30 dní po termínu cvičení.

Více informací najdete u vedoucích oddílů, cvičitelů nebo u správce areálu na tel:
272 926 868, nebo 604 852 483.
O případných změnách omezení provozu Vás budeme dále informovat.
V Praze, 28. listopadu 2021
Za SOKOL CHODOV, zas.
JUDr. Petr Krátký, místopředseda

 

 

pdf zde