Aktuální informace od 31.5.2021

Výbor spolku Sokol Chodov, z.s., IČO: 15268829 tímto zveřejňuje
AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU
sportovního areálu spolku na adrese Starochodovská 521/53, 149 00 Praha 4 – Chodov.
Na základě aktualizace vládních opatření pro podmínky sportování v areálu spolku Sokol Chodov, z.s. platí od 31. května 2021 pro využití sportovišť následující pravidla:
Amatérský sport
V současné době můžou venku hromadně sportovat všichni amatérští sportovci, kteří jsou organizovaní ve sportovních svazech. Musí být ale splněny podmínky maximálně 30 osob na sportovišti a limit 1 sportovec na 15m² plochy sportoviště.
Dále sportovci musí před sportováním podstoupit PCR test (max. 7 dní před) či antigenní test (max. 72 hod. před), mít potvrzení o prodělané nemoci nebo mít vystavený certifikát o Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování. V případě testování dětí může zákonný zástupce čestným prohlášení doložit, že dítě bylo negativně testováno ve škole. Případně lze využít samotestování na místě.
Podmínku testování nemusí splňovat děti do 6 let.
Organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů- to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni.
Profesionální sporty
Na profesionální sportovce se vztahuje výjimka ze zákazu. Profesionálním sportovcem se rozumí osoba, která vykonává sport jako své zaměstnání nebo jako svou podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost. Profesionálním sportovcům je umožněno sportování za účelem přípravy na budoucí akce na vnitřních i venkovních sportovištích v neomezeném počtu.
Platí pro ně ale přísná povinnost dodržovat všechny platné hygienické podmínky – rozestupy a dezinfekce rukou. Během samotného sportování nemusí mít sportovci roušku, ale po ukončení tréninku je nutné si v souladu s předpisy roušku opět nasadit. Profesionální sportovci se musí také nechat pravidelně testovat.
Zdroj: https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty
a https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/posilovny-venkovni-posilovny-sportovni-centravenkovni-sportoviste
Více informací najdete u vedoucích oddílů, cvičitelů nebo u správce areálu na tel:
272 926 868, nebo 604 852 483.
O případných změnách omezení provozu Vás v návaznosti na očekávané aktualizace vládních
opatření budeme informovat.
V Praze, 30. května 2021
Za SOKOL CHODOV, z.s.
JUDr. Petr Krátký, místopředseda

 

 

pdf zde