Aktuální omezení provozu 3.5.2021

Výbor spolku Sokol Chodov, z.s., IČO: 15268829 tímto zveřejňuje
INFORMACE O AKTUÁLNÍM
OMEZENÍ PROVOZU
sportovního areálu spolku na adrese Starochodovská 521/53, 149 00 Praha 4 – Chodov,
Vzhledem k aktuálnímu upřesnění podmínek amatérského sportování areál spolku Sokol Chodov, z.s. pro oddíly ani veřejnost zatím neotevíráme vnitřní sportoviště (činnost oddílů a cvičení pro veřejnost v tělocvičně je nadále pozastavena).
Činnost oddílů a cvičení pro veřejnost, které využívají tenisové a volejbalové kurtů je opět zahájena, a to s následujícími omezeními:

Amatérský sport
– V současné době můžou venku hromadně sportovat amatérští sportovci do 18 let, kteří jsou organizovaní ve sportovních svazech, a to v Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém,
Pardubickém, Středočeském, Plzeňském kraji a v hlavním městě Praze. Musí být ale splněny podmínky maximálně 20 osob na sportovišti a limit 1 sportovec na 15m² plochy sportoviště.
Dále sportovci musí před sportováním podstoupit PCR či antigenní test, nebo mít potvrzení o prodělané nemoci.
– Pro ostatní platí omezení maximálně 2 lidí na jednom sportovišti (a to ve všech krajích).
Profesionální sporty
– Na profesionální sportovce se vztahuje výjimka ze zákazu. Profesionálním sportovcem se rozumí osoba, která vykonává sport jako své zaměstnání nebo jako svou podnikatelskou nebo
jinou obdobnou činnost. Profesionálním sportovcům je umožněno sportování za účelem přípravy na budoucí akce na vnitřních i venkovních sportovištích v neomezeném počtu. Platí pro ně ale přísná povinnost dodržovat všechny platné hygienické podmínky – rozestupy a dezinfekce rukou. Během samotného sportování nemusí mít sportovci roušku, ale po ukončení tréninku je nutné si v souladu s předpisy roušku opět nasadit. Profesionální sportovci se musí také nechat pravidelně testovat.

Zdroj: https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty

Více informací najdete u vedoucích oddílů nebo u správcem areálu na tel:
272 926 868, nebo 604 852 483.
O případných změnách omezení provozu Vás v návaznosti na očekávané aktualizace vládních
opatření budeme informovat.
V Praze, 3. května 2021
Za SOKOL CHODOV, z.s.
JUDr. Petr Krátký, místopředseda

 

pdf zde