Členské a oddílové příspěvky 2022

Výbor spolku Sokol Chodov, z.s., IČO: 15268829 tímto informuje o

stanovení členských a oddílových příspěvků pro r. 2022

 

———————————————————————————————————-

 

Cvičení rodičů s dětmi 1-4 roky:

členský poplatek: 100,- Kč/ rok + oddílový poplatek: 500,- Kč / ½ roku.

 

Cvičení Předškoláci 4-6 let

Poplatky: členský poplatek: 100,- Kč / rok + oddílový poplatek: 500,- Kč / ½ roku.

 

Tenisový kurz – Začátky tenisu 4-6 let a 7-9 let (bez rodičů)

členský poplatek: 100,- Kč / rok + oddílový poplatek: 500,- Kč / ½ roku + trenérský poplatek: 120,- Kč / 1 hod.

 

Cvičení Žactvo 6-11 let

členský poplatek: 100,- Kč / rok + oddílový poplatek: 500,- Kč / ½ roku.

 

Cvičení ZTV

členský poplatek: 100,- Kč / rok + oddílový poplatek: 500,- Kč / ½ roku.

 

Ostatní oddíly (senioři muži i ženy):

členský poplatek: 100,- Kč / rok + oddílový poplatek: 750,- Kč / ½ roku.

 

Info: členský poplatek je splatný jednoročně do 31.1. příslušného roku. Oddílové příspěvky jsou splatné pololetně a to do 31. 1., resp. 31.7. příslušného kalendářního roku. V případě členství ve více oddílech se členský poplatek platí jen u prvního oddílu, oddílové poplatky pak samostatně. Výběr příspěvků zajišťují vedoucí oddílů, resp. trenéři nebo cvičitelé, po dohodě možno hradit na recepci sokolovny. 

 

Poplatky pro veřejnost:

 

  • Pronájem tenisových/volejbalových kurtů: 200,- Kč /Hod,
  • Permanentka pro tenis: 2.000,- Kč
  • Pronájem tělocvičny nebo kurtů pro turnaj apod. po individuální domluvě.

 

Více informací najdete u vedoucích oddílů, cvičitelů nebo u správce areálu na tel:

 

272 926 868, nebo 604 852 483.

 


V Praze, 16. ledna 2022

 

Za SOKOL CHODOV, zas.

JUDr. Petr Krátký, místopředseda

 

 

pdf zde