Informace k členským příspěvkům

Výbor spolku Sokol Chodov, z.s., IČO: 15268829, sídlo: Starochodovská 521/53, 149 00
Praha 4 – Chodov tímto zveřejňuje
INFORMACE K HRAZENÍ ČLENSKÝCH A
ODDÍLOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ ZA R. 2020
V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a ní souvisícími omezení činnosti spolku,
rozhodl výbor ve věci hrazení členských a oddílových příspěvků za r. 2020 takto:
– splatnost všech dosud neuhrazeních členských a oddílových příspěvků za r. 2020 se
prodlužuje do 30.6.2021;
– na základě individuální žádosti odpustí výbor hrazení příspěvku každému, kdo byl
v souvislosti s epidemiologickou situací postižen výpadkem příjmů ze zaměstnání či
podnikání, nebo jinak materiálně omezen;
– žádosti se výboru podávají prostřednictvím vedoucích oddílů nebo prostřednictvím
správce areálu.
Více informací na: info@sokolchodov.cz
nebo na tel.
272 926 868, nebo 604 852 483.
O případných změnách omezení provozu Vás v návaznosti na očekávané aktualizace vládních
opatření budeme informovat.
V Praze, 31 prosince 2020
Za SOKOL CHODOV, z.s.
JUDr. Petr Krátký, místopředseda

 

pdf zde