Mimořádně opatření od 5.10.2020

Výbor spolku Sokol Chodov, z.s., IČO: 15268829 tímto zveřejňuje

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PRO PROVOZ

 

sportovního areálu spolku (tj. tělocvična, posilovna i kurty) na adrese Starochodovská 521/53, 149 00 Praha 4 – Chodov, od 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod. platí pro členy spolku i veřejnost následující pravidla:

 

  • venkovní kurty (tenis a volejbal – maximální počet sportujících: 20 osob; mimo soutěže a přípravu organizované sportovními svazy, kde je limit 130 osob) – při sportování není nezbytné užívat ochranných prostředků dýchacích cest;

 

  • tělocvična (cvičení sportovních oddílů i cvičení určená veřejnosti – maximální počet sportujících: 10 osob) – informace o naplnění kapacity eviduje obsluha baru, cvičitelé a vedoucí oddílů, kteří podají aktuální informace – při sportování není nezbytné užívat ochranných prostředků dýchacích cest;

 

  • vnitřní prostory mimo tělocvičnu: nadále ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Výjimkou je čas konzumace nápojů na baru, kde omezujeme strávený čas na nezbytné minimum a počet konzumujících osob v jednom čase u stolu je omezen na 6.

 

  • Správce sportovního areálu (vč. prostorů posilovny) zajišťuje: dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem, průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují, dezinfekci rukou pro personál i klienty, klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení, upravuje časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor, zajišťuje co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku, možnost dezinfekce rukou v šatně, průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce), úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu, instruování zákazníků, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

Při všech sportovních aktivitách je třeba dbát zvýšených hygienických opatření, vč. užívání připravených dezinfekčních prostředků a řídit se pokynu správce areálu a obsluhy.

Aktuální vytíženost sportovního areálu a objednávky na jeho využití doporučujeme operativně ověřovat u správce areálu na tel. č.:

272 926 868, nebo 604 852 483.

Případně kontaktujte přímo příslušného cvičitele nebo vedoucího oddílu.

 

O případných změnách tohoto harmonogramu Vás v návaznosti na očekávané aktualizace vládních opatření budeme informovat.

V Praze, 4. října 2020

Za SOKOL CHODOV, z.s.

JUDr. Petr Krátký, místopředseda

 

PDF ZDE