Otevírání areálu 11.5.2020

Výbor spolku Sokol Chodov, z.s., IČO: 15268829 tímto zveřejňuje
Aktualizaci harmonogramu
otevírání areálu na adrese: Starochodovská 521/53, 149 00 Praha 4 – Chodov.

od 27.4. platí, že je pro členy i veřejnost otevřena posilovna a tenisový kurt (maximální počet cvičících v posilovně v jednom okamžiku: 14 osob; max. počet hráčů tenisu: 4.);

od 11.5. se pro oddíly i veřejnost otevírají kurty na volejbal a nohejbal (max. počet všech hráčů volejbalu i nohejbalu na kurtech najednou: 100), zakrytí dýchacích cest (rouška) se v průběhu herních aktivit nevyžaduje, pro veřejnost se otevírá zahrádka u venkovních kurtů a provozovatel občerstvení zahájí prodej rozlévaných nápojů;
podmínky provozu:
✓ nadále nelze používat šatny ani sprchy (na WC může být aktuálně vždy pouze 1 osoba),
✓ při vstupu do vnitřních prostor se vyžaduje zakrytí nosu a úst (rouška) a použití
připravených dezinfekčních prostředků.

od 25.5. se počítá se zahájením činnosti oddílů v tělocvičně (max. počet všech cvičících: 100), dosud platná vládní opatření počítají pro cvičení ve vnitřních prostorách s přístupem
veřejnosti se zakrytím dýchacích cest (rouška) i v průběhu sport. aktivit a min. rozestup cvičenců: 2 m. Tzn. členové oddílů při cvičení roušky mít nemusí. Ostatní hygienická opatření jsou stejná jako u aktivit probíhajících na venkovních sportovištích.

Výbor spolku si uvědomuje, že popsaná omezení sportovních aktivit mohou činnost některých oddílů a cvičení pro veřejnost (zejm. oddílů se zapojením dětí a seniorů) komplikovat, doporučuje proto členům i veřejnosti konzultovat zahájení činnosti jejich oddílu nebo otevřeného cvičení s příslušným vedoucím oddílu či cvičitelem. V návaznosti na případné změny regulace sportovních aktivit budeme zmíněná pravidla průběžně aktualizovat.

– dosud nebylo rozhodnuto o termínu: používání šaten a sprch a konání letošní valné hromady spolku (vč. případných úpravách členských a oddílových příspěvků – podněty pro letošní valnou hromadu lze nechávat průběžně na recepci).

Při všech sportovních aktivitách je třeba dbát zvýšených hygienických opatření, a řídit se pokynu správce areálu a obsluhy.

Aktuální vytíženost sportovního areálu a objednávky na jeho využití doporučujeme operativně ověřovat u správce areálu
na tel. č.:
– 272 926 868, nebo 604 852 483.

O případných změnách tohoto harmonogramu Vás v návaznosti na očekávané aktualizace vládních opatření budeme informovat.

V Praze, 11. května 2020
Za SOKOL CHODOV, z.s.
JUDr. Petr Krátký, místopředseda

pdf soubor zde