Postupné otevírání areálu

Výbor spolku Sokol Chodov, z.s., IČO: 15268829 tímto zveřejňuje
Harmonogram postupného otevírání
sportovního areál spolku (tj. tělocvična, posilovna i kurty) na adrese Starochodovská
521/53, 149 00 Praha 4 – Chodov:

od 27.4. se pro veřejnost otevírá posilovna a tenisový kurt (maximální počet
cvičících v posilovně v jednom okamžiku: 14 osob; max. počet hráčů tenisu: 4.);

od 11.5. se pro veřejnost otevírají kurty na volejbal a nohejbal (max. počet hráčů
volejbalu nebo nohejbalu na kurtech: 10) a pro veřejnost se otevře zahrádka u
venkovních kurtů a provozovatel občerstvení zahájí prodej rozlévaných nápojů;

dosud nebylo rozhodnuto o termínu:

  • zahájení provozu tělocvičny,
  • používání šaten a sprch a
  • konání letošní valné hromady spolku (ani o případných úpravách
    členských a oddílových příspěvků).

Při všech sportovních aktivitách je třeba dbát zvýšených hygienických opatření, (WC
lze požívat za podmínky, že se v jeho prostoru vyskytuje vždy jen 1 osoba) vč. užívání
připravených dezinfekčních prostředků a řídit se pokynu správce areálu a obsluhy.

Aktuální vytíženost sportovního areálu a objednávky na jeho využití doporučujeme
operativně ověřovat u správce areálu na tel. č.:
– 272 926 868, nebo 604 852 483.

O případných změnách tohoto harmonogramu Vás v návaznosti na očekávané
aktualizace vládních opatření budeme informovat.

 

pdf soubor zde