Pozvánka na valnou hromadu

P O Z V Á N K A NA VALNOU HROMADU
spolku SOKOL CHODOV, z.s.
Valná hromada se uskuteční ve:
Pátek, 25. června 2021 od 17,00 hodin (náhr. termín dle části III. čl. 2 odst. 2.7. stanov spolku: od 17,30), v sokolovně (Starochodovká 521, Praha 4).

Program: zpráva o činnosti v roce 2020,
zpráva o hospodaření v roce 2020,
zpráva kontrolní komise,
plán činnosti na rok 2021,
návrh rozpočtu na rok 2021,
změny v orgánech spolku:
Výbor:
– Na členství ve výboru a funkci hospodáře rezignoval Ing. Jiří Černohorský;
Výbor na jeho místo navrhuje:
Kandidát (titul, jméno, příjmení)
Kandiduje na funkci:
Vladimír Gilányi
Člen výboru a hospodář

Kontrolní komise:

diskuse,
usnesení a závěr jednání

Výbor Sokol Chodov, z.s. zve k účasti všechny členy spolku!
16. června 2021 za výbor spolku
JUDr. Petr Krátký
místopředseda

 

 

pdf zde