Členské příspěvky a poplatky pro r. 2023

Zápis z jednání výboru Sokola Chodov ze dne 16.10.2022
Přítomni: Věra Borovcová, Vladimír Gilanyi, Petr Krátký, Dušan Marat
Omluven: Jan Sunek
Host: Petr Stejskal

Výbor na svém zasedání rozhodl o výši členských a oddílových příspěvků pro
rok 2023 následovně:
Splatnost: 1.pololetí – do 15. února;
2.pololetí – do 15. října;
Oddíly:
Cvičení rodičů s dětmi 1-4 roky: členský příspěvek: 100,- Kč/ rok + oddílový příspěvek: 1000,- Kč / ½ roku

Předškoláci 4-6 let: členský příspěvek: 100,- Kč/ rok + oddílový příspěvek: 1000,- Kč / ½ roku

Žactvo 6-11 let: členský příspěvek: 100,- Kč/ rok + oddílový příspěvek: 1000,- Kč / ½ roku

ZTV: členský příspěvek: 100,- Kč/ rok + oddílový příspěvek: 1000,- Kč / ½ roku

Tenisový kurz – Začátky tenisu 4-6 let a 7-9 let (bez rodičů): členský příspěvek:
100,- Kč/ rok + oddílový příspěvek: 1000,- Kč / ½ roku + 100 Kč za trénink

Volejbal – ženy: členský příspěvek: 100,- Kč/ rok + oddílový příspěvek: 1500,- Kč /
½ roku

Volejbal – muži: členský příspěvek: 100,- Kč/ rok + oddílový příspěvek: 1500,- Kč /
½ roku

Volejbal – rekreační: členský příspěvek: 100,- Kč/ rok + oddílový příspěvek: 1500,-
Kč / ½ roku

Florbal – muži: členský příspěvek: 100,- Kč/ rok + oddílový příspěvek: 1500,- Kč / ½
roku

Sport pro veřejnost:
Pilates, body form, kondiční cvičení: 1 hodina130 Kč, 10 hodin 1000 Kč
Pronájem sportovišť:
Tělocvična: 600 Kč/hod, 500 Kč/hod při platbě minimálně na měsíc dopředu
Tenisový kurt: 200 Kč/hod
Volejbalový/nohejbalový kurt: 200 Kč/hod
Oddílové turnaje: 3000 Kč/akce

Zapsal: Dušan Marat

 

 

pdf zde