Pozvánka na valnou hromadu

P O Z V Á N K A NA
VALNOU HROMADU
spolku SOKOL CHODOV, z.s.
Valná hromada se uskuteční ve:
Čtvrtek, 27. července 2023 od 17,00 hodin (náhradní termín dle
části III. čl. 2 odst. 2.7. stanov spolku: od 17,30), v sokolovně
(Starochodovská 521, Praha 4).

Program: zpráva o činnosti v roce 2022,
zpráva o hospodaření v roce 2022,
zpráva kontrolní komise,
plán činnosti na rok 2023,
návrh rozpočtu na rok 2023,
změny v orgánech spolku:
– Na členství ve výboru s funkcí vedení evidence členské
základny rezignovala pí Věra Borovcová;
Výbor na její místo navrhuje:
Kandidát (titul, jméno, příjmení) Kandiduje na funkci:
Petr Borovec Člen výboru
– Jiné změny nejsou navrhovány,
diskuse,
usnesení a závěr jednání

Výbor Sokol Chodov, z.s. zve k účasti všechny členy spolku!
16. července 2023 za výbor spolku
JUDr. Petr Krátký

pdf zde