Pozvánka na valnou hromadu

P O Z V Á N K A NA
VALNOU HROMADU
spolku SOKOL CHODOV, z.s.
Valná hromada se uskuteční ve:
Čtvrtek, 27. června 2024 od 18,30 hodin (náhradní termín dle
části III. čl. 2 odst. 2.7. stanov spolku: od 19,00), v sokolovně
(Starochodovská 521, Praha 4).

Program: zpráva o činnosti v roce 2023,
zpráva o hospodaření v roce 2023,
zpráva kontrolní komise za r.2023,
plán činnosti na rok 2024 a vč. rozpočtu na rok 2024 a ročních
odměny členů orgánů,
změny v orgánech spolku:
– nejsou navrhovány
diskuse,
usnesení a závěr jednání
Výbor Sokol Chodov, z.s. zve k účasti všechny členy spolku!
16. června 2024 za výbor spolku
JUDr. Petr Krátký
místopředseda

 

pdf zde