Pozvánka na valnou hromadu

P O Z V Á N K A NA
VALNOU HROMADU
spolku SOKOL CHODOV, z.s.
Valná hromada se uskuteční ve:
Neděle, 3. července 2022 od 17,00 hodin (náhr. termín dle části III.
čl. 2 odst. 2.7. stanov spolku: od 17,30), v sokolovně
(Starochodovká 521, Praha 4).

Program: zpráva o činnosti v roce 2021,
zpráva o hospodaření v roce 2021,
zpráva kontrolní komise,
plán činnosti na rok 2022,
návrh rozpočtu na rok 2022,
změny v orgánech spolku:
– Nejsou navrhovány
diskuse,
usnesení a závěr jednání

Výbor Sokol Chodov, z.s. zve k účasti všechny členy spolku!
23. června 2022 za výbor spolku
JUDr. Petr Krátký
místopředseda

 

pdf zde