Aktuální informace k provozu 17.5.2021

Výbor spolku Sokol Chodov, z.s., IČO: 15268829 tímto zveřejňuje
AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU
sportovního areálu spolku na adrese Starochodovská 521/53, 149 00 Praha 4 – Chodov.
Na základě aktualizace vládních opatření pro podmínky amatérského sportování v areálu spolku
Sokol Chodov, z.s. otevíráme sportoviště a to s následujícími omezeními:
Amatérský sport
Od pondělí 17. května 2021 nebude platit věková hranice 18 let.
− V současné době můžou venku hromadně sportovat amatérští sportovci do 18 let, kteří jsou organizovaní ve sportovních svazech. Musí být ale splněny podmínky maximálně 30 osob na sportovišti a limit 1 sportovec na 15m² plochy sportoviště.
− Dále sportovci musí před sportováním podstoupit PCR test (max. 7 dní před) či antigenní test (max. 72 hod. před), nebo mít potvrzení o prodělané nemoci. V případě testování dětí může zákonný zástupce čestným prohlášení doložit, že dítě bylo negativně testováno ve škole. Případně lze využít samotestování na místě. Podmínku testování nemusí splňovat děti do 6 let.
− Organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů- to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni.
− Pro ostatní platí omezení maximálně 2 lidí na jednom sportovišti.

Vnitřní sportoviště jako tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, či tréninková zařízení a taneční studia, posilovny a fitness centra budou moci otevřít za následujících pravidel:
− max. 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště (plochy pro veřejnost),
− max. 2 osoby ve skupině a max. 10 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště,
− všichni přítomní musí absolvovat PCR test (max. 7 dní před), antigenní test (max. 72 hod. před), být naočkovaní, nebo mít v posledních 90 dnech prodělaný covid-19 a ukončenou izolaci- tato podmínka neplatí pro děti do 6 let,
− návštěvníci od sebe dodržují 2 m rozestupy,
− veřejnost nemůže do dalších vnitřních prostor- šatny, sprchy,…

Tato pravidla nemusí být dodržována v rámci školní docházky (pokud není specificky řečeno jinak) a neplatí pro profesionální sportovce.
Zdroj: https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty
a https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/posilovny-venkovni-posilovny-sportovni-centravenkovni-
sportoviste
Více informací najdete u vedoucích oddílů, cvičitelů nebo u správce areálu na tel:
272 926 868, nebo 604 852 483.

O případných změnách omezení provozu Vás v návaznosti na očekávané aktualizace vládních
opatření budeme informovat.

V Praze, 14. května 2021
Za SOKOL CHODOV, z.s.
JUDr. Petr Krátký, místopředseda

 

pdf zde