Aktuální informace od 10.2.22

Výbor spolku Sokol Chodov, z.s., IČO: 15268829 tímto zveřejňuje
AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU

sportovního areálu spolku na adrese Starochodovská 521/53, 149 00 Praha 4 – Chodov.
Na základě platných a účinných vládních opatření pro podmínky sportu a jejich výkladu od Pražské tělovýchovné unie uplatňujeme od 10. února 2022 pro využití sportovišť v areálu spolku následující opatření dle:
Amatérský sport: V současné době můžou hromadně sportovat amatérští sportovci v maximálním počtu 100 osob.
Nadále se nevyžaduje prokázání Tečkou či jiným certifikátem o prodělané nemoci či očkování.

Více informací najdete u vedoucích oddílů, cvičitelů nebo u správce areálu na tel:
272 926 868, nebo 604 852 483.
O případných změnách omezení provozu Vás budeme dále informovat.
V Praze, 9. února 2022
Za SOKOL CHODOV, zas.
JUDr. Petr Krátký, místopředseda

 

pdf zde