Aktuální informace od 22.11.21

Výbor spolku Sokol Chodov, z.s., IČO: 15268829 tímto zveřejňuje
AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU
sportovního areálu spolku na adrese Starochodovská 521/53, 149 00 Praha 4 – Chodov.

Na základě aktualizace vládních opatření pro podmínky sportování se v areálu spolku uplatňuje od 22. listopadu 2021 pro využití sportovišť a sportovce starší 12 let (děti do 12 let věku nejsou povinny prokazovat splnění systému O-N-T ani se testovat na místě) povinnost před sportováním prokázat bezinfekčnost způsobem předepsaným dle: https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty
Tzn. „Od 22. listopadu se bude možné prokazovat pouze certifikátem o očkování, potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 ne starším než 180 dní. PCR testy ne starší než 72 hod. budou akceptovány pouze u osob:
• mladších 18 let,
• s kontraindikací proti očkování (zaznamenané v ISIN),
• rozočkovaných osob.
Jiné způsoby nebudou akceptovány.

Amatérský sport
V současné době můžou venku hromadně sportovat amatérští sportovci v organizovaných svazech v maximálním, ale všichni musí splňovat žádné další podmínky (O-N-T). Organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů (to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni). Pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že už se nemusí dokládat negativní výsledek testu na koronavirus.

Profesionální sporty
Na profesionální sportovce se vztahuje výjimka ze zákazu. Profesionálním sportovcem se rozumí osoba, která vykonává sport jako své zaměstnání nebo jako svou podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost. Profesionálním sportovcům je umožněno sportování za účelem přípravy na budoucí akce na vnitřních i venkovních sportovištích v neomezeném počtu. Platí pro ně ale přísná povinnost dodržovat všechny platné hygienické podmínky – rozestupy a dezinfekce rukou. Během samotného sportování nemusí mít sportovci roušku, ale po ukončení tréninku je nutné si v souladu s předpisy roušku opět nasadit. Profesionální sportovci se musí také nechat pravidelně testovat.“

Více informací najdete u vedoucích oddílů, cvičitelů nebo u správce areálu na tel:
272 926 868, nebo 604 852 483.
O případných změnách omezení provozu Vás budeme dále informovat.
V Praze, 21. listopadu 2021
Za SOKOL CHODOV, z.s.
JUDr. Petr Krátký, místopředseda

 

 

pdf zde